HLEDEJ:
LOCAL TIME AT...
 
IuT GmbH - O firm Tisk

Welcome to IUT GmbH!

 

IUT GmbH je centrální firmou skupiny IuT Group. Firma se specializuje na oblast nakládání s odpady a mùže se pochlubit více než pìtadvacetiletými zkušenostmi v oblasti technologií pro tøídìní a zpracování odpadù a také sanace skládek. Naší vizí do budoucna je rovnìž výroba energie z alternativních zdrojù. Tìžištìm naší práce je zpracování organických odpadù a využití takto získané energie.  

 

Kompetence, zkušenost, technická  propracovanost a inovativní postupy jsou øešením problémù s odpady.


 
   
The IuT Group - Copyright
Imprint IuT Group Login Admin Sitemap