HLEDEJ:
LOCAL TIME AT...
 
Zaměstnání Tisk

Volných míst

V současné době žádné volné pozice.   

 

Jsme mezinárodní podnikatelská skupina, která pùsobí v oblasti nakládání s odpady a specializuje se na rekultivaci a sanaci skládek, místní rozvoj, recyklaci a získávání energie z alternativních zdrojù. 
 

Nabízíme vám množství zajímavých a pestrých úkolù z oblasti sanace skládek, technologií pro tøídìní a zpracování odpadù a samozøejmì zpracování biologických odpadù.

 

Jste kreativní, flexibilní a máte zájem pracovat v tomto perspektivním odvìtví?  Vyberte si nìkterou z nabízených pracovních pøíležitostí (link k nabídce volných míst).

 

Tìšíme se na vaši žádost s  podklady a s napìtím oèekáváme, jaký bude váš pøínos našemu týmu. 

 

Kontakt 

 
Rakousko Èeská republika  Spojené Arabské Emiráty

IUT GmbH  

Herr Reinhard Göschl

Werksstrasse 21

2824 Seebenstein

 

Tel.: +43 2627 83111

E-mail:

Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

IuT Czech spol.s.r.o.

Frau Martina Smilkova

Lešetín II/385
760 01 Zlín   

 

Tel.: +420 603 815 897

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

 

Emirates Environmental Technology Co.Llc

Herr Reinhard Göschl

Cornish Al Buhaira Street, Al Durra Bldg. 902

P.O. Box 39389

Sharjah / UAE

 

Tel.: +971 6 55 69 663

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Pokud by nebylo žádné místo volné, pøesto rádi pøijmeme vaši žádost s podklady. Až se místo uvolní, budeme vás kontaktovat! 

   
The IuT Group - Copyright
Imprint IuT Group Login Admin Sitemap